Home / Candle / Linh hồn Anna,Giuse,Đaminh,Giacobe

Linh hồn Anna,Giuse,Đaminh,Giacobe

Cầu cho linh hồn ông bà chị và người thân sớm được hưởng tôn nhan Chúa

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …