Home / Candle / Linh hồn Anna,Giuse,Đaminh,Giacobe

Linh hồn Anna,Giuse,Đaminh,Giacobe

Cầu cho linh hồn ông bà chị và người thân sớm được hưởng tôn nhan Chúa

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …