Home / Candle / Linh hồn Anrê và Anna

Linh hồn Anrê và Anna

Xin Chúa thương đón nhận linh hồn Anrê và Anna sớm hưởng nhan Thánh Chúa

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …