Home / Candle / Linh hồn Banaba

Linh hồn Banaba

XIn Chúa thương đến linh hồn Banaba thân phụ của con, xin cho về họp hoan muôn đời bên Chúa và Mẹ Maria cùng các Thánh!

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …