Home / Candle / linh hồn Bố HOÀNG VĂN QUẾ

linh hồn Bố HOÀNG VĂN QUẾ

Cầu cho linh hồn của Bố HOÀNG VĂN QUẾ được lên thiên đường

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …