Home / Candle / Linh Hồn các Chị em trong HDMTGQN

Linh Hồn các Chị em trong HDMTGQN

Con nguyện xin Thiên Chúa đoái thương đến các Linh hồn Chị em trong hội dòng chúng con, cho về hưởng tôn nhan Chúa cùng Các Thánh trên Thiên đàng.

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …