Home / Candle / Linh Hồn các Chị em trong HDMTGQN

Linh Hồn các Chị em trong HDMTGQN

Con nguyện xin Thiên Chúa đoái thương đến các Linh hồn Chị em trong hội dòng chúng con, cho về hưởng tôn nhan Chúa cùng Các Thánh trên Thiên đàng.

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …