Home / Candle / Linh Hồn Catarina, Anna

Linh Hồn Catarina, Anna

Xin cầu cho linh hồn Catarina và Anna.

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …