Home / Candle / Linh hồn Catarina Văn Thị Thuận

Linh hồn Catarina Văn Thị Thuận

Xin Chúa thương ban cho linh hồn Catarina sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …