Home / Candle / Linh hồn Catarina Văn Thị Thuận

Linh hồn Catarina Văn Thị Thuận

Xin Chúa thương ban cho linh hồn Catarina sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …