Home / Candle / Linh hồn Đaminh Phạm Mạnh Hùng

Linh hồn Đaminh Phạm Mạnh Hùng

Xin cầu cho linh hồn Đaminh Phạm Mạnh Hùng được đức Kitô dẫn đưa về nước Ngài. Amen.

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …