Home / Candle / linh hồn Đaminh

linh hồn Đaminh

Nguyện xin Chúa xót thương tha thứ mọi lỗi lầm và đưa linh hồn Đaminh, bố của con, về hưởng hạnh phúc Nước Trời.
Con không thể về đi lễ nghĩa trang và thăm mộ bố. Từ nơi xa, con thắp nén hương lòng và ngọn nến cầu nguyện cho bố. Con nhớ bố lắm!

Check Also

Ngày thứ năm: ĐỌC THÁNH KINH

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 5 — …