Home / Candle / Linh hồn Dominico

Linh hồn Dominico

Xin Thiên Chúa dủ lòng thương xót tha những tội lỗi mà lúc mà lúc ba con còn sống đã phạm phải.
Kính xin Thiên Chúa thương đón nhận linh hồn Dominico về với Chúa.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …