Home / Candle / Linh hồn Đôminicô và Linh hồn Maria

Linh hồn Đôminicô và Linh hồn Maria

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ xin cho Linh hồn Đôminicô, Maria, Phêrô, Anna và các đẳng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng Amen.

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …