Home / Candle / Linh Hồn Dominico

Linh Hồn Dominico

Xin cho linh hồn Dominico được lên nước thiên đàng.

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …