Home / Candle / Linh hồn Gerado và Maria

Linh hồn Gerado và Maria

Xin cầu cho LH Gerado và Maria được lên chốn Bình an

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …