Home / Candle / Linh hồn Gioan

Linh hồn Gioan

Xin Chúa cho Linh hồn Gioan được hưởng nhan thánh Chúa trong ngày giỗ 3 năm

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …