Home / Candle / Linh hồn : Giu-se Đặng Kim Minh

Linh hồn : Giu-se Đặng Kim Minh

Giê-su, Giu-se, Ma-ri-a con mến yêu,
Xin cứu rỗi linh hồn Giu-se Đặng Kim Minh

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …