Home / Candle / Linh hồn : Giu-se Đặng Kim Minh

Linh hồn : Giu-se Đặng Kim Minh

Giê-su, Giu-se, Ma-ri-a con mến yêu,
Xin cứu rỗi linh hồn Giu-se Đặng Kim Minh

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …