Home / Candle / Linh hồn Giuse

Linh hồn Giuse

Con nhờ các sơ cầu nguyện cho bố con là Giuse Nguyễn Đình Cương được sớm về hưởng nhan thánh Chúa
Và con cũng xin cac sơ cầu nguyện cho tất cả các linh hồn sớm được về bên Chúa🙏

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …