Home / Candle / Linh hồn Giuse

Linh hồn Giuse

Cầu xin Thiên Chúa Ba Ngôi thương ban cho linh hồn Giuse được yên nghỉ trong nhà Chúa. Amen

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …