Home / Candle / Linh hồn Giuse

Linh hồn Giuse

Cầu nguyện cho linh hồn Giuse ông của con mới qua đời

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …