Home / Candle / Linh hồn Giuse

Linh hồn Giuse

Xin cầu cho linh hồn Giuse sớm về hưởng nhan Thánh Chúa.

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …