Home / Candle / linh hồn Giuse

linh hồn Giuse

nguyện xin Chúa đón nhận linh hồn Giuse là cha và ông của chúng con được về hưởng nhan thánh Chúa. Amen.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …