Home / Candle / Linh hồn Giuse, linh hồn gia tiên.

Linh hồn Giuse, linh hồn gia tiên.

Nguyện xin Thiên Chúa đoái thương đến các linh hồn thân yêu của con.

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …