Home / Candle / Linh hồn Giuse Trần Lại

Linh hồn Giuse Trần Lại

Chúng con cầu xin Chúa thương ban cho linh hồn Giuse sớm được nghỉ ngơi trong nhà Chúa.
Amen.

Check Also

Cầu cho các Đẳng linh hồn – 2020

Đất Thánh Cát Minh – Tỉnh Dòng Thánh Elias Bắc Mỹ, Middletown, NY, U.S.A Thật …