Home / Candle / Linh hồn Giuse và các linh hồn bên

Linh hồn Giuse và các linh hồn bên

Xin cầu nguyện cho linh hồn Giuse và các linh hồn bên ngoại, các linh hồn mồ côi, linh hồn gần về với Chúa. Amen.

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …