Home / Candle / Linh hồn Giuse và các Linh hồn

Linh hồn Giuse và các Linh hồn

Xin Quý Cha và Quý Thầy cầu nguyện cho Linh hồn Giuse và các Linh hồn.
Con xin tri ân Quý Cha và Quý Thầy!

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …