Home / Candle / Linh hồn Giuse. Và Maria

Linh hồn Giuse. Và Maria

Linh hồn Giuse. Trần văn Khôi
Linh hồn Maria. Trần thị Nhài
Xin Chúa cho Bố Mẹ của con mới qua đời sớm được vào hưởng nhan thánh Chúa Anmen

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …