Home / Candle / Linh hồn Giuse và phêrô

Linh hồn Giuse và phêrô

Cầu nguyện cho linh hồn ông bà tổ tiên nội ngoại đã qua đời, và cầu nguyện cho người thân trong gia đình và họ hàng đã qua đời, xin Chuaa nhớ đến linh hồn Giuse, phêrô,
Con xin cám ơn quý cha và quý thầy

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …