Home / Candle / Linh hồn Giuse và phêrô

Linh hồn Giuse và phêrô

Cầu nguyện cho linh hồn ông bà tổ tiên nội ngoại đã qua đời, và cầu nguyện cho người thân trong gia đình và họ hàng đã qua đời, xin Chuaa nhớ đến linh hồn Giuse, phêrô,
Con xin cám ơn quý cha và quý thầy

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …