Home / Candle / Linh hồn Giuse

Linh hồn Giuse

Xin cho linh hồn Giuse được về bên Chúa. Amen

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …