Home / Candle / Linh hồn Giuse,Ca rô nô, Maria

Linh hồn Giuse,Ca rô nô, Maria

Cầu cho các linh hồn thân yêu và các Đẳng linh hồn đã qua đời được hưởng Nhan Thánh Chúa, sớm lên Thiên Đàn. Amen

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …