Home / Candle / Linh hồn Madalena và linh hồn phero

Linh hồn Madalena và linh hồn phero

Xin cho hai linh hồn được sớm lên chốn nghỉ ngơi hàng xem thấy Mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng .

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …