Home / Candle / Linh hồn Madalena và linh hồn phero

Linh hồn Madalena và linh hồn phero

Xin cho hai linh hồn được sớm lên chốn nghỉ ngơi hàng xem thấy Mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng .

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …