Home / Candle / Linh hồn Maria Đặng thị Nguyện

Linh hồn Maria Đặng thị Nguyện

Được hưởng Thánh Nhan Chúa sáng láng trên Thiên Đàng Amen

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …