Home / Candle / linh hồn Maria & Giuse & linh hồn

linh hồn Maria & Giuse & linh hồn

xin cầu nguyện cho linh hồn mẹ của con MARIA bố của con linh hồn GIUSE và linh hồn chồng của con là người ngoại đạo sớm đoàn tụ cùng nhau trên nước THIÊN ĐÀNG

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …