Home / Candle / LINH HON MARIA , LUCYA

LINH HON MARIA , LUCYA

Xin Chúa thương ban cho linh hồn MARIA , LUCY A sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen

Check Also

Ngày thứ năm: ĐỌC THÁNH KINH

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 5 — …