Home / Candle / LINH HON MARIA , LUCYA

LINH HON MARIA , LUCYA

Cầu cho các linh hồn thân yêu , các Đẳng linh hồn va cacTHAI NHI i đã qua đời được hưởng Nhan Thánh Chúa, sớm lên Thiên Đàn. Amen

Check Also

Cầu cho các Đẳng linh hồn – 2020

Đất Thánh Cát Minh – Tỉnh Dòng Thánh Elias Bắc Mỹ, Middletown, NY, U.S.A Thật …