Home / Candle / Linh hồn Maria Trần T. Biểu

Linh hồn Maria Trần T. Biểu

Lạy Chúa Giesu, xin Chúa thương ban cho linh hồn Maria sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …