Home / Candle / Linh hồn ông bà tổ tiên, gia tiên

Linh hồn ông bà tổ tiên, gia tiên

Xin cho linh hồn Giuse, Phê-rô, Maria và các linh hồn!

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …