Home / Candle / Linh hồn ông bà, tổ tiên,chị Têrêsa

Linh hồn ông bà, tổ tiên,chị Têrêsa

Xin cầu cho các linh hồn được về hưởng vinh quang với Chúa trên nước hằng sống!
Xin cho 39 linh hồn các nạn nhân vừa mới qua đời tại Anh Quốc được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng, vui vẻ vô cùng. Amen.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …