Home / Candle / Linh hồn Ông Bà

Linh hồn Ông Bà

Nguyện xin Chúa thương đến Linh hồn Ông Bà Anh Chị của con được mau về hưởng nhan thánh Chúa

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …