Home / Candle / Linh hồn Phao-lô

Linh hồn Phao-lô

Xin cho Linh hồn Phao-lô được nghỉ yên muôn đời và cho Ánh Sáng mganf thu chiếu soi cho linh hồn ấy

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …