Home / Candle / Linh hồn PHAOLO – Linh hồn MARIA

Linh hồn PHAOLO – Linh hồn MARIA

Cầu cho linh hồn PHAOLO và linh hồn MARIA mau chóng được lên chốn thiên đàng hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng AMEN

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …