Home / Candle / LInh hồn Phaolo

LInh hồn Phaolo

Nguyện xin lòng thương xót Chúa đưa linh hồn Bác của con vào hưởng hạnh phúc với CHúa và các Thánh!

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …