Home / Candle / Linh hồn Phê rô Đỗ Công Chính

Linh hồn Phê rô Đỗ Công Chính

Cầu cho 2 linh hồn Phê rô là anh trai con mới qua đời được sớm hưởng phúc thiên nhan trên thiên đàng

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …