Home / Candle / LINH HON PHE RO HOANG ANH DUC

LINH HON PHE RO HOANG ANH DUC

XIN CHÚA CHO LINH HỒN PHÊ RÔ HOÀNG ANH ĐỨC ĐƯỢC LÊN THIÊN ĐÀNG HƯỞNG NHAN THÁNH CHÚA MUÔN ĐỜI AMEN

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …