Home / Candle / LINH HON PHE RO HOANG ANH DUC

LINH HON PHE RO HOANG ANH DUC

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho linh hồn PHE RO HOANG ANH DUC được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ đời đời. Amen

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …