Home / Candle / LINH HON PHE RO HOANG ANH DUC

LINH HON PHE RO HOANG ANH DUC

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ cho linh hồn Phêro Hoàng Anh Đức được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Dức Chúa trời sáng láng vui vẻ vô cùng . Amen.

Check Also

Cầu cho các Đẳng linh hồn – 2020

Đất Thánh Cát Minh – Tỉnh Dòng Thánh Elias Bắc Mỹ, Middletown, NY, U.S.A Thật …