Home / Candle / LINH HON PHE RO HOANG ANH DUC

LINH HON PHE RO HOANG ANH DUC

LẠY CHÚA XIN CHO LINH HỒN PHÊ RÔ ĐƯỢC NGHỈ YÊN MUÔN ĐỜI VÀ CHO ÁNH SÁNG NGÀN THU CHIẾU TRÊN LINH HỒN PHÊ RÔ HOANG ANH DUC

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …