Home / Candle / Linh hồn Phê rô Nguyễn Xuân Lang

Linh hồn Phê rô Nguyễn Xuân Lang

Lạy Chúa Giê su, xin Chúa thương ban tha thứ và dẫn đưa linh hồn Phê rô được nghỉ yên trong Nhà Chúa.
Amen.

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …