Home / Candle / Linh hồn Phê rô Nguyễn Xuân Lang

Linh hồn Phê rô Nguyễn Xuân Lang

Lạy Chúa Giê su, xin Chúa thương ban tha thứ và dẫn đưa linh hồn Phê rô được nghỉ yên trong Nhà Chúa.
Amen.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …