Home / Candle / Linh hồn Phêrô

Linh hồn Phêrô

Hôm nay là ngày giỗ Linh hồn Phêrô. Xin Cha và Cộng đoàn cầu nguyện cho Linh hồn Phêrô. Xin cảm ơn Cha và Cộng đoàn.

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …