Home / Candle / Linh Hồn PHÊRÔ, ANNA

Linh Hồn PHÊRÔ, ANNA

Xin Cầu nguyện cho Linh Hồn Phêrô, Anna và các Linh hồn là người con của Chúa sớm được đoàn tụ với Chúa trên Thiêng Đàng

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …