Home / Candle / Linh hồn Phêrô Võ Nhựt Thạnh

Linh hồn Phêrô Võ Nhựt Thạnh

Nguyện xin Chúa thương đến linh hồn Phêrô (mới qua đời) mà tha thứ những lỗi lầm khi còn sống và cho linh hồn Phêrô sớm hưởng nhan thánh Chúa trên Thiên Đàng.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …