Home / Candle / Linh hồn TERESA

Linh hồn TERESA

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cầu cho linh hồn TRESA được lên chốn nghỉ ngơi đời đời hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trơid sáng láng vui vẻ vô cùng AMEN

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …