Home / Candle / Linh hồn TERESA

Linh hồn TERESA

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cầu cho linh hồn TRESA được lên chốn nghỉ ngơi đời đời hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trơid sáng láng vui vẻ vô cùng AMEN

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …